Đào tạo - tuyển sinh

Display

Đồng loạt khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Trong Quý I năm 2014, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên các công ty cao su, cụ thể: Lớp Khai thác cao su tại Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 125 học viên; Lớp Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật hóa học (55 học viên) và sơ chế cao su (108 học viên) tại công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Lớp Trung cấp Trồng trọt tại Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 95 học viên; Lớp Trung cấp Trồng trọt tại Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 61 học viên; Lớp Quản lý tổ đội và chăm sòc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản tại Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái 150 học viên, Lớp Quản lý tổ đội tại Công ty TNHH MTV Cao su EaH’Leo 68 học viên; Lớp sơ chế cao su (62 học viên) và kiểm phẩm cao su (23 học viên) tại trường.
Dự kiến, trong thời gian sắp tới, thực hiện chỉ đạo theo tinh thần Công văn số 589/CSVN-TCCB ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su sẽ phối hợp với Ban TCCB Tập đoàn và các công ty cao su tiếp tục mở nhiều lớp đào tạo từ trình độ Cao đẳng, Trung cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên ngành cao su.
Văn Hà
Chia sẻ: