Đào tạo - tuyển sinh

Display

RIC được phép đào tạo thêm 4 ngành mới năm 2014

  Ngày 3/4/2014 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định cho phép Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su được phép tuyển sinh 3 ngành mới hệ Cao đẳng: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật cao su.
Ngày 25/4/2014 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn cho phép Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su được tuyển sinh trở lại ngành Kỹ thuật Cao su hệ trung cấp sau một năm gián đoạn vì chưa có mã ngành cấp IV. Như vậy năm 2014 RIC được phép tuyển sinh 7 ngành hệ Cao đẳng, 7 ngành hệ Trung cấp
Hội thảo mở ngành

 

Đ.N

Chia sẻ: