Đào tạo - tuyển sinh

Display

Thông báo tuyển sinh liên kết Đại học năm 2017

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017
 
1. Ngành Khoa học cây trồng: 
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
                                                        - Hệ Văn bằng 2
 
2. Ngành Quản lý đất đai:       
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
 
3. Ngành Chăn nuôi Thú y:    
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
 
4. Ngành Kế toán:                   
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
 
5. Ngành Điện – Điện tử:                                                            
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
 
6. Ngành Xây dựng DD và CN:       
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

7. Ngành Xây dựng cầu đường:        
                                                            - Hệ toàn phần
                                                            - Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
 
8. Ngành Quản lý dự án xây dựng (văn bằng 2)
 
9. Ngành Điện Công nghiệp
 
10. Ngành Luật:   
                                                        - Hệ toàn phần
                                                        - Hệ Văn bằng 2 (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học)
 
11. Ngành Tài chính – Ngân hàng
 
12. Ngành Quản trị kinh doanh
 
13. Ngành Cơ khí ô tô
Phát hành và thu nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2017
Hình thức học: Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Tổ chức thi, xét tuyển khi đủ số lượng để mở lớp
Liên hệ: 0983 954 663 (Thầy Hà), 0988 422 468 (Thầy Cường)

 

Chia sẻ: