Đào tạo - tuyển sinh

Display

Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ về địa chỉ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU

Địa chỉ : 1428 Phú Riềng Đỏ - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879787 - 0271.3880689 - Fax:0271.3870291. Email : caodangcaosu@ric.edu.vn

Chia sẻ: